امکانات
  • امکان ایجاد تغییر در ماژولهای آماده سیاق
  • امکان ایجاد ارتباط بین سامانه های متفاوت
  • امکان ایجاد ماژولهای خاص ویژه کسب و کار
  • نظارت واحد تولید سیاق بر تحلیل سامانه ها
  • قابلیت اعزام کارشناس به محل کسب و کار که زیر نظر ذینفعان پروژه شکل بگیرد
  • کمک و نظارت واحد UX سیاق برای توسعه محصول
  • ارایه راهکار استاندارد به پشتوانه انباشت تجربه 25 ساله واحد تولید سیاق
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha