مزایا
 • قابل کاربری در مدل های نظام هماهنگ کشوری و وزارت کار/ تامین اجتماعی
 • امکان دریافت انواع گزارشات پرسنلی با فرمت و شکل دلخواه
 • امکان یکپارچگی با دیگر سیستم های منابع انسانی
 • امکان استفاده همزمان از نرم افزار در بستر ویندوز و وب و انواع شبکه جهت یکپارچگی اطلاعات
 • در حالت پراکندگی جغرافیایی
مزایا
امکانات
 • امکان تعریف قوانین مرخصی و ماموریت و مدیریت روال مرخصی، ماموریت و غیبت
 • امکان ارایه وضعیت آماری پرونده پرسنل – آخرین وضعیت ها و...
 • امکان ارائه انواع گزارش‌های حوزه پرسنلی
 • امکان مکانیزاسیون فرآیند ثبت، گردش و تایید/ رد مرخصی و ماموریت به صورت
 • الکترونیکی قابلیت تخصیص یک پست در محدوده‌های تاریخی به یک پرسنل یا یک
 • پرسنل به چند پست امکان تعریف مشاغل و شرح وظایف و انتساب آن به پست های
 • سازمانی و انتساب پرسنل اداری به پست‌های تعریف شده در چارت با محدوده تاریخ
 • امکان تعریف اطلاعات پرسنل و گروه‌بندی پرسنل
 • امکان تعریف چارت سازمانی به شکل درختی
 • قابلیت مدیریت و نگهداری پرونده های پرسنلی (نگهداری سوابق تحصیلی/ افراد تحت
 • تکفل/ ثبت سوابق جبهه و جانبازی و آزادگی و بسیج/ سوابق دوره های آموزشی/ سوابق
 • و امتیازات ارزشیابی/ مشخصات معرف/ سوابق عضویت در شوراها و ارگان ها/ نگهداری
 • سوابق شغلی و رسته و گروه و مرتبه علمی و ...)
 • امکان جستجو در اطلاعات پرسنل و سایر اطلاعات پرونده های پرسنل
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای منابع انسانی