مزایا
 • نگهداری سوابق ارزیابی ها و مقایسه آنها با هم یعنی امکان ترسیم مسیر پیشرفت پرسنل
 • ثبت و پردازش برگه های نظر سنجی در نرم افزار و رعایت امانت به معنی با دقت تر بودن جواب ها است
 • امکان اجرای راحت و متعدد دوره های نظر سنجی
 • امکان ارایه نتایج هر شخص برای مشاهده خودش
 • طبقه بندی مبانی سوال و نتیجه امتیازات بر اساس مبانی امکان انتخاب فرد شایسه تر برای جایگاه شغلی خاص را میدهد.
مزایا
امکانات
 • تعریف دوره های متعدد ارزیابی
 • وجود سوالات پیش فرض و استاندارد ارزیابی
 • امکان تغییر یا اضافه و کم کردن سوالات و مبانی آنها
 • تولید اتوماتیک برگه های نظر سنجی با اتصال به چارت سازمانی شرکت برای هر یک از پرسنل
 • ثبت پاسخ گویی توسط کاربران در نرم افزار
 • جمع بندی اتوماتیک نظرات و امتیازات
 • نگهداری سوابق ارزابی ها و امکان مقایسه آنها با همدیگر
 • فرم مرور ترکیبی برای بررسی امتیازات و نظرات از زوایای مختلف
 • امکان مقایسه نظریات بر مبنای یک سوال یک شخص یا یکی از مبانی و...
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای منابع انسانی