نرم افزارهای پر طرفدار

حسابداری تعهدی
OffiXe Automation
خزانه
فروش بازرگانی
بازاریابی

حوزه های عملیاتی

حوزه ابزارهای تکمیلی
حوزه اتوماسیون اداری
حوزه مدیریت مالی
حوزه منابع انسانی
حوزه اتوماسیون صنعتی
حوزه مدیریت فروش و CRM
حوزه لجستیک

بسته های نرم افزاری

بسته نرم افزار بازرگانی
بسته نرم افزار خدماتی
بسته نرم افزار تولیدی
بسته نرم افزار غیرانتفاعی
بسته نرم افزار پیمانکاری
بسته نرم افزار دولتی
بسته نرم افزار فروش مویرگی
تولیدی

 ویژه شرکت های تولیدی

امروزه بنگاه های تولیدی با نوسانات بسیار زیاد و افزایش شدت رقابت مواجه شده‌اند که ماحصل تغییرات سیاسی-اقتصادی در چرخه کسب و کار بوده است. از این رو بهای تمام شده ... + بیشتر

پیمانکاری

 ویژه شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری به واسطه مدت قراردادهای بیش از یکسال مالی و مشخص شدن تحقق سود تا پایان پروژه، نیازمند کنترل دقیق، ثبت و نگهداری رویدادهای مالی و ... می باشند. + بیشتر

بازرگانی

 ویژه شرکت های بازرگانی

"بسته نرم افزاری بازرگانی" متشکل از سه مدل پیشنهادی می باشد که بنا بر کارایی متناسب با نیاز شرکتهای بازرگانی فراهم آورده شده است و به عنوان راه اندازی سیستم جامع اطلاعاتی ... + بیشتر

خدماتی

 ویژه شرکت های خدماتی

در دهه گذشته اهمیت شرکت های خدماتی همتراز شرکت های بازرگانی و تولیدی از جایگاه ویژه ای برخودار شده است. تولید و بازرگانی بدون ارائه خدمات موفق نخواهد بود... + بیشتر

دولتی

 ویژه شرکت های دولتی

نظامهاي مالي و لجستيك در شركتهاي دولتي با توجه به حساسيتهاي متفاوت و موضوع بودجه و حسابداري تعهدي و... تفاوتهايي را با نظامهاي مالي شركتها يا ... + بیشتر

غیرانتفاعی

 ویژه موسسات غیرانتفاعی

موضوع خدمات عام المنفعه يا خيريه و سيستمهاي خاص منظوره در اين حوزه يكي از فعاليتهاي خاص سياق است. نمونه سيستمهاي مورد نياز سازمانهاي خيريه ... + بیشتر

منابع انسانی

 منابع انسانی

منابع انساني به عنوان بزرگترين سرمايه هاي سازمانها وقتي به لحاظ تعدد و حجم زياد پرسنل نياز به ثبت و نگهداري وقايع و شرايط و... پيدا ميكنند سيستمهاي حوزه منابع انساني ... + بیشتر

مدیریت مالی

 مدیریت مالی

جریان گردش مالی سازمان ها و شرکتهای بزرگ وابستگی ها و حجم بالایی دارد. بدون وجود ابزارهای مناسبی که بتوانند جمع بندی سریع و اصولی از این گردش مالی ارایه کنند کنترل.... + بیشتر

اتوماسیون اداری

 اتوماسیون اداری

در اين حوزه گردش مكاتبات و گردش اقلام اطلاعاتي داخل سازمان به كمك سيستم مكاتبات مكانيزه ميشود. چنانچه يك سازمان تنها سيستم گردش مكاتبات اداري را داشته باشد به سطح ... + بیشتر

حوزه لجستیک

 حوزه لجستیک

امروزه بنگاه های تولیدی با نوسانات بسیار زیاد و افزایش شدت رقابت مواجه شده‌اند که ماحصل تغییرات سیاسی-اقتصادی در چرخه کسب و کار بوده است. از این رو محاسبات بهای تمام شده تولید ,...... + بیشتر

مدیریت فروش و CRM

 مدیریت فروش و CRM

مفاهیم ارتباط با مشتری یا CRM به تمام قواعد و باید نبایدهایی اتلاق میگردد که در ارتباط با مشتریان شرکت وجود دارد. چگونگی این ارتباط و الزامات آن به سیاستهای سازمان.. + بیشتر

اتوماسیون صنعتی

 اتوماسیون صنعتی

جریان تولید محصول همیشه به عنوان یکی از حجیم ترین و تخصصی ترین جریان های سازمانی و به تبع آن نرم افزاری تلاقی میشود. در مجموعه های تولیدی جریان تولید حجم کار بالا و حساسیت و هزینه ... ... + بیشتر

برخی از مشتریان

   درباره سیاق

گروه نرم افزاری سیاق ارایه کننده راهکارهای آماده نرم افزاری برای کسب و کارهای متوسط و بزرگ است. چشم انداز گروه "کمک به مدیریت کسب و کارها" میباشد و بیش از 100 عنوان محصول و چندین هزار مشتری نتیجه فعالیت 17 ساله این گروه است. استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا مانند سرویس‌گرایی و نسخه های هم زمان وب و application در طراحی نرم افزارها سیاست های اصلی است و سطح رضایت بالا شرکت‌های بزرگ که در زمره مشتریان سیاق هستند ...

بیشتر

>