امکانات
 • امکان تعریف و گروه بندی ماشین آلات- انواع ماشین آلات-انواع ماهیت ها -انواع میتر
 • اطلاعات عملکردی ماشین شامل : عملکرد اولیه ,حداکثر عمر و عملکرد ماشین ,میانگین عملکرد ماشین در هر دوره زمانی ,نوع ثبت عملکرد , ارزش اسقاطی ماشین و...
 • امکان تعریف اجزاء یا بخشهای مختلف ماشین- انواع وضعیتهای کاری ماشین آلات- TIME SEGMENT - تخصیص وضعیت با زمان کار
 • امکان الحاق انواع سندها به هر جزء از ماشین : دفترچه گارانتی , دفترچه راهنما , نقشه بردهای الکترونیک , نقشه قالبها و ....
 • تقویم و تعطیلی های رسمی و غیر رسمی
 • اطلاعات کامل پرسنل واحد تعمیرات و نگهداری- تخصیص انواع تخصصها به اشخاص
 • تعریف گروههای تعمیرات و نگهداری به همراه مسئول گروه و پرسنل شاغل در هر گروه
 • امکان تعریف انواع خرابیها و نحوه برطرف نمودن آنها و تعریف دستور کاری به ازای خرابیهای emergency
 • تعریف استانداردها و نرم های زمانی
 • قابلیت تعریف روز های انجام تعمیر به صورت ثابت
 • الحاق دستور العملهای اجرایی جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده
 • تعیین مواد موردنیاز به ازای هر برنامه تعمیر و نگهداری
 • امکان تعریف انواع تستهای تعمیرات و نگهداری و کالیبراسیون
 • تعیین استانداردهای هر آزمون و ثبت نتایج مربوط به هر آزمون
 • ثبت هزینه ها و اطلاعات مواد مصرفی صرف شده برای انجام هر دستور تعمیرات و نگهداری
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به درخواستهای تعمیر و نگهداری از واحدهای مختلف
 • برنامه کار تیم های تعمیر و تکنسین ها (طی دوره مشخص)
 • گزارش گیری از نرخ خرابیهای صورت گرفته در ماشین آلات
 • قطعات لازم جهت تعمیرات دوره ای (طی دوره مشخص)
 • درخواست های جاری و تاخیری
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای صنعتی